Tłumaczenia ustne Correct studio w Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań)

Biuro świadczy również usługi w zakresie tłumaczeń ustnych. Tłumaczenia ustne to tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Podczas wykonywania tłumaczenia symultanicznego tłumacz na bieżąco dokonuje przekładu wypowiedzi. Tego rodzaju tłumaczenia zazwyczaj stosowane są podczas wydarzeń, w których bierze udział większa liczba mówców i słuchaczy, np. podczas konferencji, szkoleń lub kongresów. Tłumaczenia ustne Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań) to także tłumaczenia konsekutywne.