Biuro tłumaczeń przysięgłych Correct Studio

Biuro tłumaczeń przysięgłych Correct Studio w Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań)

Biuro z powodzeniem działa na rynku od osiemnastu lat, tanio świadcząc usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z zachowaniem najwyższych standardów, zwracając uwagę na stawki i elastyczny cennik tekstów. Możemy poszczycić się tym, że współpracujący z nami zespół specjalistów wykonuje tanie i szybkie przekłady na tekst w wielu językach, a w szczególności: język angielski, niemiecki, niderlandzki, hiszpański, czeski, rosyjski, ukraiński, arabski. Rodzaje wykonywanych przekładów to m.in. ekspresowe tłumaczenia przysięgłe oraz szybkie tłumaczenia ustne takie jak tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne, specjalistyczne, medyczne, techniczne, konferencyjne oraz przysięgłe. Pisemne tłumaczenia to również tłumaczenia specjalistyczne, czyli przekłady zaawansowanych tekstów z dziedziny prawa, medycyny, ekonomii czy nauki, realizowane przez tłumaczy posiadających nie tylko doskonalą znajomość języka obcego, ale i bogatą wiedzę z danej dziedziny. Centralne biuro Correct Studio świadczy również usługi w zakresie korekty i redakcji tekstów online. Oferujemy także bezpłatną wycenę tekstu do tłumaczenia, rozumiejąc, iż ważny dla klienta jest również koszt usługi. Nasz cennik pozwala zrealizować usługę tanio, nawet gdy tłumaczenie wymaga informacji technicznych.

Realizacja tłumaczenia przysięgłego

Przekłady przysięgłe, nazywane także uwierzytelnionym, to tłumaczenie wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Osoba ta to biegły powołany do pełnienia swojej funkcji przez organ państwowy (w tym wypadku przez Ministra Sprawiedliwości), który ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zachowanie wierności tłumaczonego tekstu. Tłumaczenia przysięgłe są opatrzone podpisem i pieczęcią tłumacza, co nadaje im moc prawną. Tłumaczenia przysięgłe to zazwyczaj ekspresowe i tanie tłumaczenia dokumentów samochodowych, urzędowych i procesowych. Specjalistyczne tłumaczenia przysięgłe wykonywane są przez profesjonalnych tłumaczy, kompetentnych pod względem językowym i merytorycznym.

Mocne strony naszej oferty

Naszymi mocnymi stronami są przede wszystkim kompleksowość usług, zaangażowanie w wykonywane zadania oraz niski koszt. Tłumaczenia Correct Studio to gwarancja terminowej realizacji powierzonych nam zleceń, a także zachowania poufności materiałów podlegających tłumaczeniu tłumacza przysięgłego bez względu na tekst. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować tanie, szybkie i techniczne tłumaczenia na wiele języków takich jak: angielski, niemiecki, niderlandzki, hiszpański, czeski, rosyjski, ukraiński, arabski. Naszą specjalnością są tłumaczenia przysięgłe, techniczne, konferencyjne, medyczne, a nawet dokumenty samochodowe.

Tłumaczenia dokumentów w naszym biurze

Centralne biuro Correct Studio w Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań) oferuje tanie i ekspresowe przekłady wszelkiego rodzaju dokumentów wystawianych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Tłumaczenie dokumentów w Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań) to tłumaczenia m.in. dokumentów urzędowych i samochodowych. Oferta skierowana do indywidualnych klientów skupia się na wykonaniu tłumaczenia ekspresowo i tanio, co potwierdzają stawki tworzące nasz cennik.

Tłumaczenia dokumentów urzędowych

Przekłady dokumentów urzędowych Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań) w swojej ofercie zawierają: dokumenty tożsamości, dokumenty samochodowe, dowody osobiste, paszporty lub książeczki wojskowe,  zaświadczenia wydawane przez organy administracji publicznej, dokumentów rejestracyjnych firm takich jak NIP, REGON, KRS, aktów własności, rozliczeń podatkowych i zatwierdzeń technicznych wielu innych. Tłumaczenia dokumentów urzędowych to kompleksowa oferta skierowana do wszystkich, którzy potrzebują oficjalnego potwierdzonego dokumentu oraz zwracają uwagę na koszt i stawki.

Sprawy i akty sądowe

Tłumaczenia sądowe obejmują wszelkiego rodzaju specjalistyczne dokumenty sądowe. Udział w postępowaniu sądowym może wiązać się z potrzebą przekładu dokumentów takich jak pozew, glosa, orzeczenie czy pismo procesowe. To także przekłady interpretacji wyroków, apelacji, oświadczeń woli lub ksiąg wieczystych. Są to dokumenty posiadające moc prawną, a co za tym idzie, ich poprawność jest sprawą szczególnej wagi. Dzięki współpracy z wysokiej klasy specjalistami, gwarantują otrzymanie przez klientów pierwszorzędnego tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentacji sądowej.

Dokumenty i akty notarialne

Tłumaczenia aktów notarialnych w Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań) to kolejny rodzaj wykonywanych przez nasze biuro tłumaczeń przysięgłych. Forma aktu notarialnego wymagana jest w przypadku umów regulujących zasady transakcji, której przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości. Tłumaczenia aktów notarialnych Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań) to zatem tłumaczenia m.in. umów sprzedaży nieruchomości, umów darowizny, czy umów przeniesienia użytkowania wieczystego. Tłumaczenia notarialne wymagają uwierzytelnienia za pomocą aktu notarialnego. Akt jest dokumentem wystawianym przez notariusza, poświadczającym o zgodności przetłumaczonego dokumentu z oryginałem. Wówczas dokument zostaje opatrzony pieczątką oraz podpisem notariusza wystawiającego poświadczenie. Poświadczenie notarialne jest niezbędne w przypadku, gdy dokumenty mają być wykorzystywane za granicą. Jeśli potrzebują Państwo dokumentu poświadczonego notarialnie, nasza oferta będzie najlepszą decyzją, bez względu na tekst. Podobną jakość prezentujemy tłumacząc dokumenty medyczne czy samochodowe, zachowując niskie stawki. Poświadczenia - potwierdzenia notarialne czasem także wymagają przetłumaczenia dokumentu z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem. Dzięki współpracy z notariuszami, proces notarialnego uwierzytelnienia dokumentów następuje możliwie jak najszybciej po wykonaniu zlecenia.  

Tłumaczenia ustne

Centralne biuro tłumaczeń Correct Studio w Winogrady, Jeżyce, Piątkowo (Poznań) świadczy również usługi w zakresie tłumaczeń ustnych. Dzielą się na symultaniczne i konsekutywne. Podczas wykonywania przekładu symultanicznego tłumacz na bieżąco dokonuje przekładu wypowiedzi. Ten rodzaj zazwyczaj stosowany jest podczas wydarzeń, w których bierze udział większa liczba mówców i słuchaczy, np. podczas konferencji online, szkoleń technicznych lub kongresów. Podobnie jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, naszą specjalizacją są języki: angielski, niemiecki, niderlandzki, hiszpański, czeski, rosyjski, ukraiński i arabski. Tłumaczenie konsekutywne to rodzaj przekładu ustnego, gdzie tłumaczona przemowa podzielona jest na fragmenty. Prelegent zazwyczaj przemawia przez kilka minut, a potem dokonuje przerwy, podczas której tłumacz na podstawie notatek sporządzonych w czasie słuchania wykonuje realizuje przekład. Tłumaczenie konsekutywne (lub konferencyjne) jest szczególnie polecane podczas negocjacji albo w czasie spotkań politycznych, biznesowych lub dyplomatycznych.