Korekta/Redakcja

KOREKTA/ REDAKCJA

 
Wykonujemy redakcje i korekty tekstów - w języku polskim
i językach obcych

Dziś mniej czasu i uwagi poświęcamy dbałości o poprawność językową, dlatego publikowane treści mogą zawierać błędy lub być wręcz niezrozumiałe. Prześlij nam tekst – niech będzie CORRECT.